Contacts
seozie-img

Політика конфіденційності

 

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) стосується всієї інформації, доступної на доменному імені FeelInSite.com, і інформації яку можна отримати про Користувача або Платника під час користування сайтом FeelInSite.com, програм або інших продуктів FeelInSite.com.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

1.1. У справжній Політиці конфіденційності використовують такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту FeelInSite.com (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники управління, які діють від імені ФОП, які організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеній або визначаємій фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням автоматизованих засобів або без використання таких щодо персональних даних, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг , використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншою отримавшою доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту FeelInSite.com (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту FeelInSite.com, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт FeelInSite.com.

1.1.6. «Платник сайту FeelInSite.com (далі Платник)» – особа, яка має доступ до Сайту FeelInSite.com, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт FeelInSite.com для оплати послуг / товарів.

1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» – унікальна адреса мережі вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

2.1. Використання Користувачем сайту FeelInSite.com означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача Операторами сайту.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити користування сайтом FeelInSite.com.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту FeelInSite.com. FeelInSite.com не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті FeelInSite.com.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, що надаються Користувачем сайту FeelInSite.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту FeelInSite.com щодо нерозголошення і забезпечення повного захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті FeelInSite.com або при оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в межах цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті FeelInSite.com включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. Ім’я, Прізвище, По батькові Користувача або Платника;

3.2.2. Контактний Телефон Користувача або Платника;

3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. Місце проживання Користувача;

3.2.5 Чи інші дані

3.3. FeelInSite.com захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( “піксель”): – IP адреса; – Інформація з cookies; – Інформація про браузер (або іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами); – Час доступу; – Адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; – Реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3. FeelInSite.com збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення можливих технічних проблем і для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не зазначена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту FeelInSite.com може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті FeelInSite.com, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з FeelInSite.com.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту FeelInSite.com.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту FeelInSite.com, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження правдивості і повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення такого.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту FeelInSite.com про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві якісної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту FeelInSite.com.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені FeelInSite.com або від імені партнерів FeelInSite.com.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності різного роду за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів FeelInSite.com з метою отримання продуктів, оновлень і послуг необхідних користувачеві.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача відбувається без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без їх використання.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, сервісів поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, реєстраторам доменів, хостинг провайдерам, адміністратором програмних продуктів які використовує FeelInSite.com виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті «FeelInSite.com».

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України виключно за підставами і в порядку, встановленому законодавством України.

5.4. При випадковій втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати необхідну персональну інформацію для користування Сайтом FeelInSite.com.

6.1.2. У разі зміни персональної інформації, користувач зобов’язаний оновити її на сайті протягом дня.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати надану користувачем інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не поширювати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення цим органом недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, при невиконанні своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням наданих даних, відповідно до законодавства України, крім випадків, передбачені п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або поширення Конфіденційною інформацією Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічною до її втрати або поширення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією.

7.2.3. Була поширена зі згоди Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем FeelInSite.com і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання документа, письмово повідомляє заявника претензії про результати розбору претензії.

8.3. При не досягненні згоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту використовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право коригувати справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті FeelInSite.com, якщо це не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Діюча Політика конфіденційності опублікована на сторінці за адресою http://feelinsite.com/.