Contacts
seozie-img

Операції над доменами

 

Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання послуг у рамках цього Договору, а також інші вимоги та умови, пов’язані з наданням або можливістю надання послуг, регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями та процедурами, прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією з призначення імен та адрес ) та Адміністраторами відповідним публічних доменів:

Наступні операції: зміна Реєстранта (передача прав на доменне ім’я), зміна Реєстратора (вхідний та вихідний трансфер до іншого Реєстратора), дострокове видалення домену до настання ARGP здійснюються за заявою від ЗАМОВНИКА. Для ідентифікації користувача разом із заявою необхідно надати копію першої сторінки паспорта або документа, що його замінює. ВИКОНАВЕЦЬ може вимагати надання додаткових документів від ЗАМОВНИКА у разі, якщо ВИКОНАВЕЦЬ вважає, що поданих раніше документів ЗАМОВНИКОМ недостатньо для встановлення права власності на доменне ім’я. Замовити передачу доменного імені може лише ЗАМОВНИК, що є власником доменного імені.

Документи з операцій з доменами від фізичних осіб:

Документи щодо операцій з доменами від юридичних осіб:

Трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюється лише в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

Інші операції щодо доменних імен (реєстрація, продовження, зміна ДНС тощо) виконуються ЗАМОВНИКОМ самостійно у програмному середовищі ВИКОНАВЦЯ (у білінг-панелі).